category

  1. N

    Category là gì? Phân biệt Category và Tag

    Category là gì ? Phân biệt Category với Tag Rất nhiều thắc mắc giữa hai khái niệm Category và Tag. Bài viết này tôi sẽ giúp bạn phân biệt được thuật ngữ này, khi nào bạn nên dùng Category, khi nào nên dùng Tag, cái nào tốt cho SEO. Category là gì ? Chủ đề lớn (chuyên mục), được thiết lập ngay...
Top