cạm bẫy

  1. PTDNV

    Gọi vốn: Chia cổ phần hay cảm bẫy

    Gọi vốn đầu tư hay nói thẳng toẹt ra là bảo người lạ ơi, tui có dự án này hay lắm, hiệu quả lắm,... Anh Chị nếu đầu tư vào công ty tui thì đảm bảo sinh lời x lần. Nghe thì có vẻ ngon ăn lắm nhưng thật sự để gọi vốn thành công cho 1 công ty đã có lịch sử hoạt động đã khó, huống hồ chi đối với...
  2. Q

    Bùng nổ số lượng sales: Ảo tưởng và cạm bẫy

    Một vị diễn giả khơi dậy niềm đam mê của các chủ doanh nghiệp trong lớp đào tạo: “Các anh/chị đang có 5 nhân sự bán hàng, tại sao anh chị không nghĩ tới chuyện phát triển đội sales của mình lên thành 50, 500 hay thậm chí là 5000 người đi bán hàng?”. Nhìn vào gương mặt ngơ ngác của các anh/chị...
Top