cách tối ưu

  1. K

    6 yếu tố điểm chất lượng của từ khóa và cách tối ưu

    6 yếu tố điểm chất lượng của từ khóa và cách tối ưu 1. Keyword relevancy: Mức độ liên quan của từ khóa so khớp với truy vấn tìm kiếm người dùng (VD: từ khóa là " vé máy bay " => người dùng tìm kiếm " vé máy bay giá rẻ, vé xe phương trang " => mức độ hơi liên quan. không bằng từ khóa "vé máy...
  2. Hana

    Marketing 0 đồng: 3 cách tối ưu Content mọi Startup ở giai đoạn seed funding phải biết

    Sự phân hóa giàu  -  nghèo trong giới Startup phản ánh một phần thực trạng của xã hội: trong khi chỉ có khoảng 1% những Startups hàng đầu hái ra tiền, thì số còn lại vẫn đang chiến đấu trong tuyệt vọng. Trên thực tế, chỉ một số ít sự thất bại của các Startup trong việc đạt Product/ market fit...
Top