cách phục hồi

  1. waytomarketing

    Danh sách đầy đủ các hình phạt của Google và cách phục hồi

    (WayToMarketing) - Có rất nhiều thông tin sai lầm FUD (Fear, uncertainty and doubt – sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) xung quanh hình phạt của Google. Phổ biến nhất là sai lầm giữa một thuật toán với một hình phạt. Các bản cập nhật Penguin và Panda không hẳn là một hình phạt, chúng là các...
Top