cách nghiên cứu

  1. waytomarketing

    7 cách nghiên cứu thị trường mà bạn không thể bỏ qua

    Thông thường, nghiên cứu thị trường được xem như một phương pháp nhằm cải thiện các sáng kiến quảng cáo, tiếp thị, phát triển sản phầm vì nó phù hợp hơn với các thị trường được phân chia cụ thể. Tuy nhiên, phạm vi thực sự của việc sử dụng các thông tin thị trường thì lớn hơn nhiều so với suy...
Top