các loại

  1. B

    Các loại chuyển đổi trong Google AdWords

    (Thegioiseo) - Vào đầu tháng tới, Google AdWords chính thức ra mắt Flexible Conversion Counting - một loại chuyển đổi mới cho phép các nhà quảng cáo theo dõi các loại chuyển đổi có giá trị nhất cho doanh nghiệp của họ. Sự thay đổi này đã làm thay đổi cách các chuyển đổi xuất hiện trong giao...
Top