bức tranh

  1. T

    Marketing Việt Nam: Bức tranh toàn cảnh và xu hướng thế giới

    Marketing Việt Nam hiện tại đang phân hoá và hỗn loạn giữa nhiều trường phái khác nhau, các nhóm, các tổ chức... Trong khi các kênh marketing truyền thống như truyền hình, tổ chức sự kiện... tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng, song xu hướng chính của sự dịch chuyển vẫn là tiếp thị số (digital...
Top