brand manager

  1. T

    Những kỹ năng cần có của một Brand Manager

    Bạn cần bao nhiêu kỹ năng để trở thành một Brand Manager chuyên nghiệp? Kỹ năng nào giúp các Marketer đứng vững trước hàng ngàn thử thách và cơ hội làm việc với những thương hiệu hàng đầu thế giới? Dưới đây là 12 kỹ năng cần có của một Brand Manager chuyên nghiệp được chia thành 6 nhóm chính...
Top