bounce vs pogostick

  1. T

    Tìm hiểu thuật ngữ Bounce vs Pogostick

    Trong bài viết này này tôi xin đề cập tới chủ đề Bounce và Pogostick. Đây là hai khái niệm mà nhiều người rất dễ nhầm lẫn với nhau. Nội dung chính của bài viết lần này: – Bounce rate là gì? – Thế nào thì được tính là bounce và không bounce? – Pogostick là gì? – Chúng cho ta biết thông tin gì...
Top