bounce rate

  1. S

    Time on site – bounce rate và sự liên tưởng tới tình dục

    Những người làm marketing online, gắn mình với những website chắc chẳng ai còn lạ lẫm gì với hai khái niệm này. Nhưng hôm nay, chúng ta thử liên tưởng nó tới một thứ rất nhạy cảm là Tình Dục xem sao? Time on site là gì? Time on site là thời gian người dùng ở trên trang web của bạn. Còn với...
  2. Hana

    10 cách để giảm Bounce Rate trên trang web của bạn

    (Thegioiseo) - Là một webmaster và một chủ doanh nghiệp nhỏ - những người điều hành một trang web, họ không chỉ cần thu hút được lưu lượng truy cập ngay từ lần đầu tiên mà họ còn muốn biết rằng những khách truy cập đó sẽ được chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng của họ (thể hiện ở doanh số bán...
Top