biểu tượng emoji

  1. B

    Google cho phép bạn đưa biểu tượng cảm xúc Emoji vào kết quả tìm kiếm

    Thời gian gần đây Google đã tiết lộ rằng biểu tượng cảm xúc sẽ một lần nữa sẽ xuất hiện trong đoạn kết quả tìm kiếm. Điều này trái ngược với những quyết định ở trong năm 2015 vì chính họ đã loại bỏ các biểu tượng này. Một thời gian trong tương lai, Google có thể sẽ đưa các biểu tượng cảm xúc...
  2. Hana

    Bạn có thể xếp hạng với tìm kiếm Emoji?

    (WayToMarketing) - Với tốc độ millennials (hay còn gọi là thế hệ Y - những người sinh ra trong giai đoạn từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000 ) và thế hệ Z (bao gồm những người sinh ra từ giữa thập niên 1990 cho đến đầu những năm 2000 và lớn lên trong thời đại chín muồi của công nghệ )...
Top