biến salesman

  1. Q

    Có bao nhiêu cách để biến Salesman thành cộng tác viên

    Hiển nhiên đây là điều tôi muốn mọi doanh nghiệp tránh làm vì cộng tác viên vốn đã không phải quá tốt trong dài hạn mà giờ vô tình hay cố tình biến nhân viên SALES full time thành cộng tác viên thì hậu quả còn lớn hơn. 1. Trả lương theo kiểu làm bao nhiêu...
Top