bao gồm

  1. Hana

    Kế hoạch Seo 2014: Nên bao gồm ngữ nghĩa bổ sung

    Google đang không ngừng cải thiện việc sắp xếp dữ liệu thông tin, trong đó thay đổi tạo nên sự khác biệt nhất đó là khả năng hiểu được “ý nghĩa đằng sau nội dung” (thông qua đồ thị kiến thức Knowledge Graph) và các truy vấn (thông qua bản cập nhật của thuật toán Hummingbird). Trước đây, Google...
Top