bán thứ

  1. D

    Phải biết nắm bắt tâm lý khách hàng để bán thứ họ muốn

    Các khách hàng nào bạn gặp đều không giống nhau. Đối với chủ doanh nghiệp nhỏ, điều này có nghĩa là họ phải tập trung tìm ra động lực thật sự dẫn đến hành vi mua của khách hàng. George W. Dudley, Chủ tịch Behavioral Sciences Research Press cho biết: mỗi khách hàng sẽ mua hàng theo phong cách...
  2. Q

    Bán thứ khách hàng cần chứ không phải bán thứ chúng ta có!!!

    Dù rằng đã biết điều này từ rất lâu, nhưng tôi lại vừa mắc sai lầm thứ N. Vẫn một lỗi sai đó. Trong buổi workshop tuần trước tôi tham gia, có một bạn hỏi thầy Hồ Trọng Lai rằng, khi một startup muốn gọi vốn thì cần chuẩn bị gì, và các quỹ đầu tư quan tâm...
Top