ban đầu

  1. Q

    Tâm sự làm chủ: Khởi Tạo Đội Ngũ Nhân Viên Ban Đầu

    Trước hết, ai chưa xem chuỗi bài Khởi Nghiệp thì nên đọc lại 10 bài Hùng viết trước đó ở Face Hùng hoặc trên Group QT&KN, trước khi xem bài này để hệ tư tưởng liền mạch nhé. Có nhiều anh em luôn cho rằng xây dựng đội ngũ chỉ tập trung vào tuyển người giỏi về tổ chức, Hùng thì nghĩ rằng hệ quy...
  2. Q

    Định vị thương hiệu để gây ấn tượng với khách hàng tiềm năng ngay từ phút ban đầu

    Định vị thương hiệu để gây ấn tượng với khách hàng tiềm năng ngay từ phút ban đầu: Thật vô nghĩa khi bạn đã vất vả biết bao nhiêu để tìm ra vấn đề mà KH đang gặp phải và tìm tòi xây dựng giải pháp để cung cấp giá trị mà họ đang tìm kiếm và hoàn toàn lợi thế hơn so với đối thủ. Vậy đã đủ bạn...
Top