agile marketing

  1. T

    Nên áp dụng Agile trong Marketing?

    Hôm trước tôi có đọc qua bài: "Thuật ngữ Agile Marketing và các lý do startup cần nắm bắt" của bạn gì đó viết về vấn đề Agile Marketing khá rõ nhưng bài viết này tôi biên tập lại cho rõ hơn vấn đề này. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu khái niệm: Thuật ngữ Agile Marketing là gì? Agile Marketing là...
  2. D

    Thuật ngữ Agile Marketing và các lý do startup cần nắm bắt

    Thuật ngữ Agile marketing là một cách tiếp cận áp dụng tinh thần agile (phát triển linh hoạt, xuất thân từ lĩnh vực phát triển phần mềm) vào lĩnh vực marketing với mục tiêu cải tiến tốc độ, khả năng dự đoán, minh bạch và thích ứng nhanh với thay đổi. Về bản chất, các startup luôn ưu tiên việc...
Top