affiliate

 1. T

  Thuật ngữ Affiliate networks là gì?

  Thuật ngữ Affiliate networks hay còn gọi là affiliate marketplace, đây là những công ty trung gian trong lĩnh vực affiliate marketing, họ là cầu nối giữa publisher và advertiser. Họ làm việc với advertiser để đưa sản phẩm lên network, và publisher sẽ vào network để tìm sản phẩm quảng bá 1 cách...
 2. T

  Thuật ngữ Advertisers là gì?

  Thuật ngữ Advertisers hay còn gọi là vendors hay merchants, là những người có sản phẩm, họ tạo ra sản phẩm và muốn quảng bá sản phẩm theo hình thức affiliate marketing, họ sẽ cần affiliates để thúc đẩy doanh số bán hàng. Thường thì họ sẽ làm việc thông qua network để đơn giản hóa quá trình...
 3. T

  Thuật ngữ Affiliate là gì?

  Thuật ngữ Affiliates hay còn gọi là publishers, đây là những người giống như bạn với mình, chúng ta sẽ vận dụng hình thức affiliate marketing (tiếp thị liên kết) để kiếm tiền online, quảng bá sản phẩm của người khác để có được hoa hồng. Bạn có muốn tham gia 1 cộng đồng: Nơi mà bạn được cung cấp...
Top