7c

  1. K

    Content Marketing: 7C và các yếu tố quan trọng của chiến lược Epic

    Brian Tracy là một người ủng hộ mạnh mẽ các mục tiêu được viết ra. Trong cuốn sách của mình, “Goals”, ông viết rằng chỉ có 3% người trưởng thành có mục tiêu rõ ràng và bằng văn bản và theo mỗi thống kê, họ hoàn thành gấp mười lần so với những người không có mục tiêu nào cả. Điều tương tự cũng áp...
  2. T

    Chuyển đổi số marketing theo khung 7C

    Chuyển đổi số, hay gọi vắn tắt là “số hóa”, tác động nhanh và sâu sắc tới mặt tiền – trận địa tạo ra doanh số, lợi nhuận và sự hài lòng của khách hàng. Marketing, bán hàng cùng với dịch vụ khách hàng được coi là mặt tiền hay người lính xung trận của doanh nghiệp. Chuyển đổi số, hay gọi vắn tắt...
Top