3000 năm

  1. Hana

    10 định luật làm giàu của người Do Thái tồn tại hơn 3000 năm vẫn cần còn nguyên giá trị

    Hãy nắm bắt những khái niệm như định luật thùng gỗ, hiệu ứng ruồi ngựa, hiệu ứng Matthew...trong danh sách này. Đây là những định luật về kinh doanh cực hữu ích được người Do Thái đúc kết từ hàng ngàn năm trước, hiện tại vẫn còn nguyên giá trị. "Bánh sẽ không tự nhiên rơi từ trên trời xuống...
Top