mattcotts

Mattcotts Sabura là một nhà nghiên cứu về về seo, ban đêm thì ngủ ở forum thegioiseo.com ban ngày thì sống ở cổ máy tìm kiếm google cứ như thế kéo dài hơn 4 năm trời mà không chán. Bạn có thể lập topic để hỏi Mattcotts tôi bất cứ điều gì vê google, về seo tôi sẽ giúp bạn nếu như vấn đê bạn hỏi nằm trong sự hiểu biết của tôi.

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 30

  I LOVE IT! (30 points)

  Content you have posted has attracted 500 likes.
 2. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff (20 points)

  Your content has been liked 250 times.
 3. 15

  Seriously Likeable! (15 points)

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 4. 10

  I Like It a Lot (10 points)

  Your messages have been liked 25 times.
 5. 2

  Somebody Likes You (2 points)

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
Top