Nội dung mới nhất bởi Hoàng Trâng

  1. H

    Học Online Của NUU Giá Trên Trời …Liệu Có Đáng?

    Mình ưng nhất ở đây là hỗ trợ từ 9g -21g tối luôn, gọi hỏi là có nhân viên hỗ trợ giải đáp liền chứ không như những khóa trước mình mua học chờ mỏi cổ cũng chả thấy ai giúp mình hết trơn.
  2. H

    Đại Học Không Tên NUU - Học Cái Gì Trong Đó?

    Tôi chẳng thể tin nổi với những gì tôi được học. Trước đây tôi là người bán hàng online. Tôi luôn dành thời gian cho mình để tìm tòi và học hỏi những kiến thức về internet marketing. Tôi cũng đã tham gia vài khóa học bên ngoài, kết quả thu được là có những xảy ra một vấn đề, đó là sự rời rạc...
Top