Nội dung mới nhất bởi GROUP FBA

  1. G

    Tản mạn về nghề đào tạo FBA của Amazon

    Mình là người rất thích chia sẻ kiến thức cho người khác vì thế ý định mở lớp đào tạo đã nhen nhóm trong sâu thẳm mình từ rất lâu rồi, nhưng trước đó mình có một nỗi sợ ‘’Sợ người khác phán xét’’. Cũng vì một số điều tiếng không hay về các khoá đào tạo FBA trong quá khứ mà mọi người vô tình quy...
Top