Nội dung mới nhất bởi cuushop

  1. cuushop

    7 phương pháp chống lại Click ảo trong Adwords (google ads)

    Mình từng hỏi một bên cung cấp tool, họ cũng thừa nhận là khả năng giải quyết không cao vì thực tế nếu người click họ dùng nhiều mạng, đổi IP liên tục thì có chặn đằng trời
Top