MARKETING ONLINE

Tổng quan Marketing Online

Chủ đề
184
Bài viết
255
Chủ đề
184
Bài viết
255

Pay Per Click (PPC)

PPC viết tắt của Pay Per Click là hình thức xuất hiện trên trang tìm kiếm bằng cách trả tiền. Chi phí cho mỗi khi ai đó bấm vào quảng cáo được gọi là CPC (Cost Per Click). Tất nhiên khi sử dụng dịch vụ PPC thì bạn cần quan tâm tới việc tối ưu hóa quảng cáo nhằm có thứ hạng cao hơn và chi phí (CPC) thấp hơn.
Chủ đề
13
Bài viết
26
Chủ đề
13
Bài viết
26

Tiếp thị nội dung - Content marketing

Chuyên mục đăng tải các kỹ năng viết bài về Content Marketing, nghề viết lách....
Chủ đề
262
Bài viết
361
Chủ đề
262
Bài viết
361

Online Viral Marketing

Chủ đề
10
Bài viết
19
Chủ đề
10
Bài viết
19

Display Advertising

Chủ đề
15
Bài viết
19
Chủ đề
15
Bài viết
19

Online Blog - Forum Seeding

Chủ đề
10
Bài viết
16
Chủ đề
10
Bài viết
16
Top