MARKETING ONLINE

Tổng quan Marketing Online

Chủ đề
196
Bài viết
273
Chủ đề
196
Bài viết
273

Pay Per Click (PPC)

PPC viết tắt của Pay Per Click là hình thức xuất hiện trên trang tìm kiếm bằng cách trả tiền. Chi phí cho mỗi khi ai đó bấm vào quảng cáo được gọi là CPC (Cost Per Click). Tất nhiên khi sử dụng dịch vụ PPC thì bạn cần quan tâm tới việc tối ưu hóa quảng cáo nhằm có thứ hạng cao hơn và chi phí (CPC) thấp hơn.
Chủ đề
12
Bài viết
25
Chủ đề
12
Bài viết
25

Nội dung - Content SEO - Content Marketing

Nội dung SEO luôn là mẫu chốt cho mọi chiến lược SEO dù lớn hay bé. Bạn từng nghe Content is King thì bạn đã hiểu Nội dung quan trọng thế nào trong nghành công nghiệp SEO. Hãy chia sẻ nhưng phương pháp hay về Content để mọi người cùng trải nghiệm.
Chủ đề
488
Bài viết
635
Chủ đề
488
Bài viết
635

Online Viral Marketing

Chủ đề
11
Bài viết
21
Chủ đề
11
Bài viết
21

Display Advertising

Chủ đề
15
Bài viết
19
Chủ đề
15
Bài viết
19

Online PR - Event

Chủ đề
7
Bài viết
8
Chủ đề
7
Bài viết
8

Online Blog - Forum Seeding

Chủ đề
10
Bài viết
18
Chủ đề
10
Bài viết
18
Top