các lỗi

  1. B

    Các lỗi xây dựng link và tiếp cận nội dung sơ đẳng để bạn không mắc sai lầm lần hai

    Bạn muốn rút ngắn quá trình xây dựng liên kết của mình? Cộng tác viên Gisele Navarro đưa ra các cách để tránh các lỗi phổ biến khi sử dụng email và nội dung để thu hút liên kết. Các lỗi xây dựng liên kết đi cùng với quy luật: Bạn càng tập trung vào các quản trị web, bạn sẽ càng biết được các câu...
  2. Q

    Chương trình khuyến mãi của Spa và các lỗi hay gặp

    Thời gian vừa qua, tôi có dịp tư vấn và hợp tác đào tạo với một số spa, khi nghiên cứu và rà soát hệ thống tôi thấy phần lớn các spa đang gặp phải một loạt vấn đề khá lớn về phát triển thị trường mà vấn đề tôi muốn đề cập tới trong bài này là các lỗi trong chạy khuyến mại của spa. 1. Chạy...